Brněnské kolo ve šplhu – 1.stupeň

V listopadu se výběr nejlépe šplhajících dětí ze třetích až pátých tříd zúčastnil brněnského kola soutěže.
Nejlépe si vedl Harmandžulov Nikolaj z 5.B, který ve velké konkurenci obsadil krásné páté místo. (Čas 4,69) .

Mgr. Lucie Dvořáková