Bronzové Příběhy našich sousedů

Jak jsme již před časem informovali, naši žáci 8. ročníku se zúčastnili projektu organizace Post Bellum s názvem Příběhy našich sousedů, ve kterém zachytili životní příběh černovického kronikáře pana Petra Kopečného. V úterý 25. 6. se v prostorách Impact Hubu na Cyrilské konala závěrečná prezentace sedmnácti týmu z Brna a Bučovic, které měly během tří minut představit vybraného pamětníka či pamětnici. V této velké konkurenci se podařilo našemu týmu složenému z Andrey Vašákové, Agáty Pospíchalové, Pavla Šujana a Tomáše Phama získat krásné třetí místo! Tímto bychom chtěli poděkovat nejen dětem za reprezentaci školy ale i panu Petru Kopečnému za to, že se s námi o svůj příběh podělil. Práci žáků si můžete prohlédnout a poslechnout na webových stránkách projektu www.pribehynasichsousedu.cz.

Milena Jeřábková, Ivana Šlosarová