Dějepisná Exkurze Třebíč

Dne 12. 4. se 7. třída vydala na průzkum památek UNESCO ve městě Třebíč. Prvním cílem byla návštěva židovského města, kde sedmáci strávili necelé tři hodiny v doprovodu průvodkyně, která je provedla nejen interiéry (synagoga, měšťanský dům, mikve), seznámila se židovskými svátky a tradicemi a na závěr provedla židovským hřbitovem. Po obědě se vydali do křesťanského světa – na komentovanou prohlídku baziliky svatého Prokopa. Po jejím skončení strávili žáci čas v zámeckém parku s výhledem na Třebíč a poté se odebrali na cestu domů.

Milena Jeřábková, Sabina Hanáková