Divadelní premiéra deváťáků.

Pátek 26. října byl pro naše deváťáky velký den. Více než měsíc práce měli zúročit v divadelním představení se zpěvy, které si připravili k oslavě výročí sta let Československé republiky.

Nervozitou nemohli dospat, proto jim nevadilo přijít do školy již v 7 hodin ráno. Přípravy byly veliké a očekávání ještě větší. „Budu si pamatovat text?“ „ Zaujmu diváky?“ „Bude se náš vlak líbit?“ „ Přijde pan prezident?“ … Interaktivní učebna se proměnila v české nebe. Zde čekala skupinka žáků převlečených za významné osobnosti českých dějin na své diváky, zatímco jejich spolužáci zadávali úkoly v jednotlivých třídách.

První třídy měly za úkol pomocí barevných krepových papírů „vybarvit“ českou vlajku. Druháčci skládali dílky puzzle malého státního znaku. Třeťáci si připomněli náš národní strom – lípu. Žáci čtvrté třídy doplňovali vynechaná slova české hymny. Paťáci skládali dílky puzzle velkého státního znaku. Šesťáci luštili heslo uvedené na standardě prezidenta republiky (Pravda vítězí). Sedmá třída skládala mapu československého státu z období 1. republiky. Osmáci měli úkol nejobtížnější, měli přiřadit fotografie všech československých a českých prezidentů k jejich jménům. Všechny třídy své úkoly zvládly úspěšně. Jejich práce si můžete prohlédnout na nástěnce ve druhém patře školy.

Po splnění úkolu žáci viděli námi sestavené divadelní představení, které se skládalo z národních písní ( Ach, synku, synku, Kde domov můj – československá verze, Ta naše písnička česká) a dramatických scének spojených se založením Československé republiky v roce 1918. Na závěr představení dostaly děti sladkou odměnu v podobě hašlerky.

Pokud vás zajímá, jak celé představení vypadalo, zveme vás na divadelní premiéru, která se uskuteční 14. listopadu na půdě školy. O místě a času budete informováni formou webových stránek či žákovských knížek.

Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Ivana Šlosarová, Miroslava Horká, Sabina Hanáková a deváťáci