Dušičky a Halloween

Dušičky a Halloween – čas symbolického prolínání světa živých a mrtvých

Třída 8. A letos opět připravila pro svoje mladší spolužáky povídání o dvou svátcích, které si připomínáme na přelomu října a listopadu. Toto období je každoročně ve znamení dušiček a Halloweenu. V Česku má hlubší význam svátek Všech svatých, lidově dušičky – Památka zesnulých. Žáci prvního stupně se dozvěděli o původu tohoto svátku a o tom, že v této době vzpomínáme na ty, kteří již s námi nejsou a které jsme měli rádi. Tento den oznamuje i zvýšený ruch na hřbitovech, kam chodí lidé zapalovat svíčky k hrobům svých blízkých a vzpomínají na ně.
Stále více i k nám do České republiky pronikají některé svátky původem z anglosaských zemí a Halloween je jedním z těch přitažlivějších. Děti rády vydlabávají dýně a oblékají se do strašidelných kostýmů. O původu svátku a způsobech slavení jim osmáci popovídali a se strašidelnými maskami dodali této akci ten správný punc.
Na závěr dostali ti žáci, kteří správně zodpověděli připravené otázky, sladkou odměnu.

Mgr. Simona Marenčáková, třídní učitelka