Geometrie trochu jinak

Geometrie mezi žáky nepatří mezi oblíbené části matematiky. A tak se jim „boj s pravítkem a kružítkem“ snažíme trochu zpestřit. Žáci 8.B si opět vyzkoušeli, jak se dá rýsovat na počítači. K rýsování jsme použili volně dostupnou aplikaci GeoGebra. Tentokrát jsme si procvičili učivo Thaletova věta.