INFO rodičům a zákonným zástupcům

K datu 1. 2. 2019, tzn. od 2. pololetí, bude ukončeno využívání papírové formy žákovských knížek pro předávání informací o prospěchu, chování a absencích ve vyučování.
Veškeré potřebné informace budou předávány přes portál EDOOKIT stejně jako doteď. Nově bude možno využívat modul absencí pro jejich avizování a nahlášení důvodu nepřítomnosti, ale jako průkazný doklad omluvení absence bude od tohoto data sloužit OMLUVNÝ LIST v papírové podobě.