Informace o pravidlech provozu školy ve školním roce 2020/2021

Oznámení

V souvislosti s apelem a výzvou ministra zdravotnictví za současné koronavirové situace a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na pátek 25. září 2020 ředitelské volno. Školní družina i školní jídelna budou tento den mimo provoz. (obědy budou žákům odhlášeny automaticky)

Mgr. Miroslav Hrdlík

22. 9. 2020

Vážení rodiče a žáci, níže vás informujeme o podstatných pravidlech provozu naší školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid - 19. Informace budou průběžně doplňovány a neaktuální mazány.

Vážení rodiče,
níže vás informujeme o aktualizovaných obecných pokynech a doporučeních, kterými se za současného provozu školy řídíme.
• Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19 viz soubor
• Rada vlády pro zdravotní rizika projednala nová pravidla pro karanténu a ….. viz soubor

15. 9. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,
Ministerstvo zdravotnictví ČR zavedlo od dnešního dne 10. září 2020 povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov a ve společných prostorách škol. V objektu naší školy se toto nařízení týká všech společných prostor, ve kterých neprobíhá výuka – šatny, chodby, sociální zařízení, prostor u výdeje stravy apod. Všichni žáci a osoby, po vstupu do budovy školy, mají tedy povinnost užívat tento ochranný prostředek dýchacích cest. Považujeme za vhodné, aby žáci byli vybaveni náhradní rouškou.

Zároveň doporučujeme, v případě evidentních příznaků respiračního onemocnění či zvýšené teploty, nevstupovat žákům do budovy školy.
V případě evidentních příznaků respiračního onemocnění či zvýšené teploty, bude žák/žákyně umístěn/a do izolační místnosti a budete vyzváni k jejich vyzvednutí.

10. 9. 2020

Soubory: