Informace o pravidlech provozu školy ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče a žáci, níže vás informujeme o podstatných pravidlech provozu naší školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid - 19. Informace budou průběžně doplňovány a neaktuální mazány.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. KVĚTNA 2021

viz soubor

11. 5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

viz soubor

5. 5. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021
Aktuální informace vydané MŠMT

https://www.msmt.cz/…2-dubna-2021

7. 4. 2021

Představa MŠMT – otevírání škol
viz soubor

29. 3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
viz soubor

22. 3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021
viz soubor

27. 2. 2021

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest
viz soubor
viz soubor

23. 2. 2021

Přijímací řízení na SŠ 2021
viz soubor

Opatření k předávání vysvědčení
viz soubor

5. 1. 2021

Volné dny 21. – 22. 12. 2020
viz soubor

16. 12. 2020

Informace k provozu škol a šk. zařízení od 25. a 30. 11. 2020
viz soubor

Opatření PES pro oblast školství
viz soubor

20. 11. 2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020
viz soubor

Novinky v opatřeních vzhledem ke Covid-19

Informace k usnesení vlády 30. 10. 2020 viz soubor
Informace pro školy a školská zařízení viz soubor
Školské rady viz soubor

2. 11. 2020

Uzavření školy
- 14. 10. do 23. 10. 2020 – vzdělávání probíhá distančním způsobem
- 26. 10. – 30. 10. – prázdniny (státní svátek).
- 14. 10. – 30. 10. 2020 – bude školní družina mimo provoz

Další informace v systému Edookit.

Nárok na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o dítě mladší 10 let, nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

viz soubor

14. 10. 2020

Metodický pokyn k distanční výuce ZŠ Kneslova.

viz soubor

8. 10. 2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STRANICE
viz soubor

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření
viz soubor

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
viz soubor

1. 10. 2020

Oznámení

V souvislosti s apelem a výzvou ministra zdravotnictví za současné koronavirové situace a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na pátek 25. září 2020 ředitelské volno. Školní družina i školní jídelna budou tento den mimo provoz. (obědy budou žákům odhlášeny automaticky)

Mgr. Miroslav Hrdlík

22. 9. 2020

Vážení rodiče,
níže vás informujeme o aktualizovaných obecných pokynech a doporučeních, kterými se za současného provozu školy řídíme.
• Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19 viz soubor
• Rada vlády pro zdravotní rizika projednala nová pravidla pro karanténu a ….. viz soubor

15. 9. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,
Ministerstvo zdravotnictví ČR zavedlo od dnešního dne 10. září 2020 povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov a ve společných prostorách škol. V objektu naší školy se toto nařízení týká všech společných prostor, ve kterých neprobíhá výuka – šatny, chodby, sociální zařízení, prostor u výdeje stravy apod. Všichni žáci a osoby, po vstupu do budovy školy, mají tedy povinnost užívat tento ochranný prostředek dýchacích cest. Považujeme za vhodné, aby žáci byli vybaveni náhradní rouškou.

Zároveň doporučujeme, v případě evidentních příznaků respiračního onemocnění či zvýšené teploty, nevstupovat žákům do budovy školy.
V případě evidentních příznaků respiračního onemocnění či zvýšené teploty, bude žák/žákyně umístěn/a do izolační místnosti a budete vyzváni k jejich vyzvednutí.

10. 9. 2020

Soubory: