Kneslovka na skok do Nepálu

Dne 23. listopadu byla naše škola poctěna vzácnou a nevšední návštěvou. Za žáky 8. a 9. tříd se vypravil s prezentací a povídáním o své zemi pan Dev Raj Paneru, M.Phil., ředitel soukromé školy v Káthmándú, hlavním městě Nepálu. Pan Paneru v současné době zároveň pracuje jako vědecký, výzkumný a vývojový asistent na FF Masarykovy univerzity v Brně a působí v doktorském studijním oboru Pedagogika, v prostředí naší základní školy se tedy cítil doslova jako ryba ve vodě.
Celá jeho přednáška, která se uskutečnila v naší interaktivní učebně ve dvou vyučovacích hodinách (zvlášť pro osmáky a deváťáky), probíhala v angličtině, takže žáci měli skvělou možnost procvičit si své znalosti a schopnosti komunikace v tomto jazyce. Náš host děti nejprve seznámil se základními geografickými a politickými údaji týkajících se Nepálu, dále se věnoval nemalým turistickým možnostem, které tato země může svým návštěvníkům nabídnout, a nakonec se naši žáci dozvěděli i spoustu zajímavých informací o historii a současné podobě nepálského školství.
Velmi zajímavé a podnětné pro ně i přítomné učitele, kteří se přednášky účastnili jako doprovod a současně v případě potřeby pomáhali žákům s překladem, bylo přiblížení učitelské role a srovnání vztahu učitel – žák v nepálských a českých školách. Přednášku uzavřela krátká diskuze, během níž měli všichni posluchači možnost zeptat se pana Paneru na další zajímavosti ohledně Nepálu i jeho práce ve škole. Jsme moc rádi, že si naši žáci povídání hosta z tak daleké země užili a že i jemu se u nás na Kneslovce líbilo. Každé takovéto setkání totiž pomáhá rozšiřovat dětem obzory a kulturní rozhled a může jim nejlépe přiblížit originalitu a svébytnost jednotlivých zemí, států a regionů.

Mgr. Radka Flejberková