Kurz „Prevence dětských úrazů“

Dne 19. 9. 2018 navštívila třída 5.A chirurgické oddělení v dětské FN Brno. Během návštěvy si děti poslechly přednášku o tom, jak předcházet úrazům a hlavně měly možnost nahlédnout na opravdový operační sál, lůžkové oddělení či sádrovnu. Kromě toho si sami mohly vyzkoušet práci chirurga (přišroubovat kost) a dvě dívky odcházely domů se sádrovou dlahou (naštěstí se zdravou rukou). Domů si každý odnesl malý dárek.

Postřehy dětí:

Agáta : „Výlet se mi moc líbil, šla bych se podívat i na jiné zákroky v nemocnici.“

Tomáš : „Nejvíc se mi líbil operační sál, protože jsem to viděl jen v seriálech a je to zážitek, vidět to naživo.“

Michal: „Snad se do nemocnice ještě podíváme, ale ne jako pacienti.“

Mgr. Lucie Dvořáková