Návštěva knihovny 5.A

Dne 16.10. navštívily děti z páté třídy místní knihovnu.
Nejprve si prohlédly jednotlivá oddělení a paní knihovnice dětem představila ty nejzajímavější knihy. Potom následovala prezentace nejzajímavějších výtvorů, které si žáci připravili v rámci soutěže „Jižní Morava čte.“
Jednotlivá díla budou v knihovně vystavena, děti se tak mohou rodičům i ostatním návštěvníkům knihovny pochlubit se svojí tvorbou.
Cílem celé akce bylo vedení dětí k četbě knih a tím k rozšiřování slovní zásoby, vědomostí a v neposlední řadě k vhodnému plnění volného času.

Mgr. Lucie Dvořáková