Okolo Černovic

Pokud bydlíte v Černovicích, tak jste určitě zaznamenali informace o plánované výstavbě sídliště Kaménky, které má vyrůst v těsné blízkosti školy. V rámci zeměpisných praktik v sedmé třídě se právě na výstavbu nové městské části chceme zaměřit. Pro porozumění prostoru, který se chystá být zastavěn, jsme vyrazili na zeměpisnou vycházku kolem Černovic. Prošli jsme ulicí Kneslovou až k Olomoucké. Odtud jsme pokračovali přes pole do Starých Černovic. Od pískovny se podívali na Černovickou terasu. Dále jsme pokračovali na Fáměrovo náměstí, kde stával černovický kostel. Kolem parku svatého Floriána jsme se dostali k řece Svitavě. Okolo řeky jsme došli až k ulici Tržní. Ke škole jsme se vraceli okolo Archivu města Brna na ulici Přední. Během vycházky jsme si dělali zápisky, které ještě využijeme při další práci.

Mgr. Zdeněk Koráb