Památník Bible kralické

Úterý 19. 9. 2017 pro žáky VIII. tříd a úterý 26. 9. 2017 pro žáky IX. tříd naší školy začalo netradičně. Nevydali se ráno jako každý všední den do školy, ale jeli na hlavní nádraží Brno, odkud dále pokračovali vlakem do Kralic nad Oslavou, malé obce na rozhraní Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Čekala je exkurze do Památníku Bible kralické.
V budově Památníku Bible kralické proběhla komentovaná prohlídka dvou výstavních sálů, žáci se podívali i do ruin středověké tvrze, která byla sídlem tajné kralické tiskárny, a nakonec se přesunuli do kralického kostela, který českobratrská církev používala v 16. stol. jako modlitebnu. Uvnitř kostela se dochovaly nápisy z té doby.
První výstavní sál je zaměřen na historii tiskárny, představuje činnost bratrské tiskárny, vyzdvihuje dílo Jana Blahoslava, který přeložil Nový zákon Bible z původního jazyka řečtiny. Ostatní překlady Bible z té doby vycházely z latinského překladu, tzv. Vulgaty. Tím je toto dílo jedinečné. Součástí expozice je i funkční dřevěný knihtiskařský lis, na kterém paní průvodkyně ukázala žákům tisk jedné stránky z Bible a žáci si tak uvědomili, kolik práce muselo dát vytisknout celou šestidílnou Bibli kralickou. Ve druhém sále se žáci seznámili s životem a díly osobností, které byly součástí života významné postavy našich dějin Jana Ámose Komenského.
Věřím, že tato exkurze byla pro žáky přínosem, že i na ně dýchla historie, když měli možnost vidět originální výtisk Bible kralické z roku 1613, tedy 404 let starou knihu, která se dochovala a jejíž texty byly vzorem dokonalé češtiny.

Mgr. Miroslava Horká