PLES - 1. ZŠ Kneslova

Těsně před pololetními a jarními prázdninami se nám na naší ZŠ podařilo uspořádat první ples. Od nápadu paní učitelky Horké v jedné suplované hodině tělocviku v osmé třídě uplynulo jen málo týdnů k samotné realizaci. Nápad uspořádat ples postupně prošel přes školní parlament, kde se domluvilo pro koho bude ples určen, kdy se ples uskuteční, které tance by se všichni měli naučit (valčík a mazurka), jak by mohla být organizována zábava a občerstvení. Na pedagogických schůzích jsme doladili propojení přípravy na ples s výukou. Ve kterých předmětech se bude cvičit tanec, kde se bude připravovat výzdoba a kdy a kde občerstvení. Žáci všech tříd se chovali perfektně. Jejich ochota pomoct s přípravou (i v den plesu byli někteří ve škole již od sedmi hodin) určitě napomohla velmi příjemné atmosféře, která byla během plesu ze všech zúčastněných cítit. Na závěr plesu, po poděkování panu řediteli a posledním tanci – mazurce, vybrali žáci mezi sebou nejlepšího tanečníka a nejlepší tanečnici, kterými se stali Ilo z osmé třídy a Mája z deváté třídy. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci plesu.

Mgr. Zdeněk Koráb