Pozvánka - Divadelní představení 100 let české státnosti

Chystáme se na divadlo.
POZVÁNKA!

Žáci devátých tříd se velmi pilně připravují na rychle se blížící divadelní představení se zpěvy národních písní. Celé dílko vzniká jako oslava a uctění 100 let existence našeho státu. Každý z žáků se nějakým způsobem zapojí a podílí na práci. Hlavními hvězdami budou jistě herci. Důležitými členy týmu jsou však také kulisáci a výtvarníci, kteří poctivě a neúnavně pracují na výrobě autentického prostředí. Ostatní deváťáci se podílí na vytvoření drobných úkolů pro žáky nižších ročníků, které budou sloužit jako naladění k tématům vystoupení. Úkoly jsou odstupňovány svou náročností dle věku dětí. Každé třídě tak zůstane mimo zážitků z představení i pěkná vzpomínka na tento den.
Všechny třídy jsou pozvány i se svými učiteli jako diváci na předpremiéru. Ta se uskuteční 26. října 2018 v interaktivní učebně naší školy.
Hlavní termín pro veřejnou premiéru, která se bude konat pro všechny žáky, rodiče, rodinné příslušníky i přátele nás všech, je 14. listopad 2018.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Možná přijde i Masaryk….

Žáci 9. tříd, Ivana Šlosarová, Miroslava Horká a Sabina Hanáková