Předvánoční návštěva Domova seniorů Věstonická

Vánoce jsou časem dobrých skutků a splněných přání a tak jsme ani my nechtěli zůstat pozadu. Žáci VII.třídy se rozhodli svými výrobky z hodin Praktických činností a Výtvarné výchovy potěšit seniory z DS Věstonická. Vlastnoručně vyrobili a nazdobili hliněné ozdůbky, napekli vánoční perníčky, pozadu nezůstala ani třída VI. B, která k dárečkům přidala vánoční přání. Děti z obou tříd pak společně navštívily domov a za pomoci pečovatelek rozdávaly, povídaly, dojímaly a těšily. Na konci návštěvy nás mile překvapily vánoční balíčky s občerstvením, které pro nás paní pečovatelky přichystaly. Věříme, že toto mezigenerační setkání bylo obohacením pro obě strany a důkazem toho, že dělat radost ostatním lze v jakémkoli věku, stačí jen chtít.

Milena Jeřábková, Sabina Hanáková, Miroslava Horká.