Projektová hodina v prvouce, 3.B

Dne 13. 3. jsme si s dětmi udělali v prvouce projektovou hodinu. Učíme se o planetách. Děti se rozdělily do 8 skupin a každá skupina se blíže věnovala určité planetě. Úkolem bylo zjistit nejdůležitější informace, nakreslit mimozemšťana, který má vlastnosti vhodné pro život na této planetě a samotnou planetu vyrobit z barevného papíru. Na závěr jsme získané informace předali ostatním skupinám.
Úkol se dětem moc povedl. Projektové hodiny máme rádi:).

Mgr. Gabriela Slámová