Projektový den pro předškoláky

„Kneslovka je naše srdcovka“
Tradiční setkávání s dětmi z nejbližších mateřských škol u nás na Kneslově má svoje další pokračování. Letos se uskutečnilo již pošesté, a to ve dnech 11. – 14. 3. 2019. Čtyři nejbližší mateřské školy k nám vyslaly své předškoláky, aby si u nás opět užili dopoledne plné zábavy, pohybu i kreativity.
Cíl je vždy stejný – ukázat zajímavá místa naší školy těm, kteří se chystají po letních prázdninách zasednout do školních lavic a udělat pro ně možná zatím ten nejdůležitější krok v životě – stát se školákem.
Trasu prohlídky i místa jednotlivých stanovišť neměníme, protože se nám časem tento způsob osvědčil jak atraktivitou výběru míst, tak i délkou programu, která je pro předškoláky únosná.
Po přivítání panem ředitelem jsme opět zahájili projektový den návštěvou prvních tříd. Prvňáčci ukázali, co se již od září naučili a předškoláci zase předvedli, jak jsou oni již na školu připraveni.
První stanoviště je tradičně v odborné učebně fyziky a chemie, kterou ale využijeme jako promítací sál pro pohádku, kterou si deváťáci sami vybrali, natočili, sestříhali a ozvučili, až vzniklo půvabné video, tentokrát na motivy animované pohádky Madagaskar. Na druhém stanovišti si děti zazpívaly a zatancovaly. Následuje zastávka v družině, na tzv. občerstvovacím stanovišti, kde si ději mohou pohrát, napít se a příp. sníst svačinku. Předškoláci pokračují dále do tělocvičny, kde pro ně deváťáci připravili „opičí dráhu“ a každoročně vybereme nějaké naše šikulky, kteří předvedou svoje sportovní či jiné dovednosti. Letos to byl Dan s Kubou z osmé třídy a jejich basketbalový freestyle a kouzelník Jirka, nad jehož kouzly žasly nejen děti, ale i paní učitelky. V keramické dílně malují děti na připravené sádrové odlitky a svoje výtvory si odnášejí domů na památku. Přes jídelnu se dostáváme na poslední, velmi oblíbené stanoviště, do počítačové učebny. Předškoláci si zahrají některou z vybraných počítačových her a rozloučíme se. Velmi rádi vidíme nadšené děti, na kterých je vidět, že si dopoledne řádně užily a slyšíme pochvalná slova od paní učitelek.
Myšlenka, aby se děti dozvěděly, jak to ve škole vypadá, je skvělá. A ještě lepší je, když se procesu tohoto seznamování ujmou nejstarší žáci a užijí si toto dopoledne společně. Letošní deváťáci se svého úkolu chopili zase s chutí a taky to bylo znát. Jsem každoročně pyšná na naše, zanedlouho absolventy, kteří v těchto dnech prokazují svým samostatným přístupem k projektu a hlavně empatií k dětem, že se blíží úspěšně k dospělosti a k tomu, aby se stali vyzrálými osobnostmi.

Mgr. Simona Marenčáková