Sako - exkurze

Dne 23. 10. 2018 jsme se zúčastnili exkurze do spalovny Sako Brno. Pro naše děti zde byl připraven krásný enviromentální program. V první části jsme se dozvěděli něco o třídění odpadu, proč je pro naši planetu důležité a jakým způsobem můžeme odpad třídit. Převlékli jsme se za popeláře, rozvezli malými náklaďáky odpad do sběrných středisek a třídili odpad na třídícím pásu. To vše samozřejmě na improvizované dětské lince formou hry.
V druhé části programu jsme dostali helmy a reflexní vesty a šli jsme se podívat do pravého provozu. Opravdu jsme netušili, jak velká je odpadová jáma na směsný odpad a kolik odpadků pojme drapák, který je přemisťuje ke spálení. Viděli jsme také vytříděný odpad (plast a papír), který se slisuje do velkých balíků a odveze k recyklaci. Nakonec jsme se zvážili na průmyslové váze. Dohromady vážíme 840 kg.
Program se nám velice líbil. Byl zajímavý, poučný a musím také vyzdvihnout velice příjemné chování zaměstnanců Saka.

Děkujeme, 3. B