Sběr papíru – oznámení

Svázaný a zvážený papír ukládejte do přistavené klece před jídelnou a počet kilogramů nahlaste třídním učitelům.