Sídliště „Na Kaménkách“

V termínu 25. – 29. 10. 2017 probíhala na ulici Masné v prostorách Industry výstava Kanceláře architekta města Brna. Výstava byla zaměřena na stavbu nového sídliště „Na Kaménkách“ ve východní oblasti Černovic. V prostorách Industry bylo vystaveno všech šest soutěžních návrhů, které se zúčastnily soutěže o urbanistickou podobu sídliště. Prezentaci jsme navštívili v rámci předmětu zeměpisná praktika s třídou 7. A. Před cestou na výstavu jsme se seznámili s historií ulice Masná (název ulice, Masná burza – Bohuslav Fuchs, transport Romů do Osvětimi, privatizace v 90. letech, současnost – kancelářské prostory). Více informací o jednotlivých návrzích je na Facebooku: Kancelář architekta města Brna, nebo www.kamenky-brno.cz (stránky občanského sdružení: Sdružení obyvatel Havraní-Brno). Vítězný návrh byl od architektonické kanceláře Kuba & Pilař (www.arch.cz/kuba.pilar).

Mgr. Zdeněk Koráb