Školní ples„Ples se mi moc líbil, měli jsme krásnou výzdobu i bravurní program celým dnem. Zaujala mě tombola a kreativita vtipných názvů jednotlivých darů. Těším se na příští rok, určitě se zúčastním a znovu si to celé užiju!“

V úvodu článku jsme použili názor jednoho z našich žáků, který se v pátek před jarními prázdninami spolu s ostatními žáky osmých a devátých tříd zúčastnil již druhého ročníku školního plesu.

S přípravami na ples jsme začali hned po Vánocích. V hodinách tělesné a hudební výchovy nacvičovali žáci společenské tance (polka, valčík, mazurka, …), ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech tvořili žáci výzdobu (girlandy, cedulky, plakát, bubliny do fotokoutku, …), ve slohu si připomněli zásady slušného chování na společenských akcích (vhodné oblečení, způsoby komunikace, …). Nejenom ve výuce, ale i ve volných chvílích se žáci připravovali na svoje role na plese (moderátor, Dj, kouzelník, tanečnice, herecké vystoupení, …) Čím více se blížilo datum konání plesu, tím se zvyšovalo naše pracovní nasazení. Den před konáním plesu připravovali žáci společně s učiteli i občerstvení, pekli cupcaky a cookies, vyráběli domácí džus.

Den D začal velmi brzy. Sraz účastníků byl již v 7 hodin ráno. Před zahájením plesu bylo totiž třeba přetvořit tělocvičnu do podoby tanečního sálu, dokončit výrobu občerstvení, zprovoznit aparaturu, nachystat tombolu, fotokoutek a vše potřebné.

Samotný ples byl zahájen slavnostním nástupem všech zúčastněných žáků, následoval bohatý program. Série společenských tanců byly prokládány soutěžemi pro jednotlivce i celé třídy. Děti se pobavily při tanečních soutěžích s balónky, při podlézání provazu, … Zástupci jednotlivých tříd bojovali ve čtyřech disciplínách o body pro svou třídu, aby si zajistili celkovou výhru. Dívky měly za ztížených podmínek zvládnout činnosti typické pro muže chystající se na ples, tzn. v lyžařských rukavicích zapnout knoflíčky košile a uvázat kravatu svému spolužákovi. Chlapci naopak prokazovali svou zručnost při činnostech typických pro ženy chystající se na ples, tzn. vyzkoušeli si oblékání dámských punčochových kalhot a lakování si nehtů na čas.

Z plesu si žáci odnesli nejen mnoho zážitků, ale i dary, které mohli vyhrát v tombole a v soutěžích. Žáci devátých tříd dostali na památku stužku s logem školy.

Věříme, že snaha všech, kteří se zapojili do přípravy plesu, byla zúročena. Důkazem pro to jsou převážně pozitivní reakce zúčastněných žáků. …***
„ Panovala tam přátelská atmosféra, byl tam zábavný a originální program, tančilo se na rychlé i pomalé písničky, ke konci proběhla tombola. Za zmínku stojí i občerstvení, které jsme měli k dispozici. Celkově si myslím, že se akce zdařila a už se těším na příští rok.“
„Jediné co bych rád v příštím ročníku změnil, by bylo rozhodování o nejlepším tanečníkovi. Mně osobně to přišlo spíš jako soutěž popularity.“
„Já osobně to hodnotím kladně, bylo to lepší než minulý rok. Bylo víc her, tancování i víc občerstvení.“
„Ples se uskutečnil ve výborné atmosféře. Tancovalo se zde spoustu tanců a i několik naučných scének. Bylo to krásné dopoledne se spoustou zábavy pod vedením našich paní učitelek.„

Sabina Hanáková, Miroslava Horká, Ivana Šlosarová