Soutěž Mladých zdravotníků

V pátek 26. dubna se děti z kroužku Mladých zdravotníků zúčastnily, tak jako každý rok, městského kola zdravotnické soutěže. V letošním roce byla soutěžní stanoviště připravena v parku na Staré osadě. Hlídka mladších zdravotníků – Kristýna Čejková, Bulíčková Vanesa, Slavíková Melanie, Kovaříková Petra a Richard Vašák se umístila na čtvrtém místě.
Hlídka starších – Čejková Barbora, Orálková Sára, Kozlíková Anna, Šťastná Natálie a Samohýlová Veronika si vedla velice dobře, v silné konkurenci se umístila na krásném druhém místě.

Není důležité, na které místě se děti umístí, ale že dokáží znalosti získané v kroužku použít při ošetřování zraněných.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme!

Mgr. Zdeňka Bekrová