Sto let republiky

Sto let republiky

Výročí sta let je třeba oslavit, ale i využít k tomu, dozvědět se něco více o České republice, její historii a osudech. Pro potřeby naší školy, teprve základní, je velká a rozlehlá, proto jsme se rozhodli toto pátrání započít v krásném městě Brně, našem domově.

Pro žáky školy jsme vymysleli a připravili několik tematických soutěží, které nás budou provázet celým rokem. Cílem bude nejen poznat a prozkoumat město Brno, ale i objevit kouzlo kulturních událostí i všedního života v naší republice. Objevit „známá neznámá místa“, dívat se kolem sebe, uvědomit si, jak velká část všech historických událostí se odrazila v našich životech.

Soutěže jsou koncipovány tak, že se do nich mohou zapojit celé rodiny a zpestřit si společně strávený čas. V každém koutě krásného Brna lze získat cenné body, informace i zážitky.

Další aktivitou, kterou připravujeme, je umělecká sekvence inspirována známými historickými událostmi. Žáci naší školy si s podporou pedagogů vyzkouší interpretaci známých a oblíbených událostí z počátku československých dějin. Sami žáci se na tento pokus těší.

Osmáci a deváťáci se připravují na velikou událost, kterou pro ně bude ples ve stylu první republiky. Žáci pod vedením svých pedagogů zorganizují všechny aktivity, občerstvení i taneční zábavu. Oříškem, zejména pro dívky, bude vymyslet a dozdobit svůj oděv. Pro chlapce bude velikou výzvou dodržovat pravidla etikety a společenského chování, které bylo v době pro ně již dávno minulé odlišné.

Věříme, že soutěže děti zaujmou, naplánované akce se podaří a potěší tak nejen žáky, učitele ale i rodiče.

Kolektiv ZŠ Kneslova