Termíny jednotných přijímacích zkoušek v roce 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníků u oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019 na dny:

  • 1. termín:

    12. dubna 2019 – čtyřleté obory vzdělávání

    16. dubna 2019 – obory šestiletých a osmiletých gymnázií

  • 2. termín:

    15. dubna 2019 – čtyřleté obory vzdělávání

    17. dubna 2019 – obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:
1. termín: 13. května 2019
2. termín: 14. května 2019

Soubory: