Testování pátých tříd

2. 11. 2018 se páté třídy zúčastnily testování pohybových dovedností. Výzkum provedli studenti z fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Žáci nejprve odevzdali vyplněný dotazník, který vypsali společně s rodiči. Další fáze potom probíhala přímo ve škole. Na dvě vyučovací hodiny nás studenti navštívili ve třídách, kde děti pracovaly na dalším dotazníku a kromě toho se dozvěděly kolik váží, kolik mají svalů apod.
Další část probíhala v tělocvičně, kde se plnily fyzické testy, které zahrnovaly např. člunkový běh, výdrže, lehy-sedy. Děti ke všem disciplínám přistupovaly velice zodpovědně a navzájem se mohutně povzbuzovaly. Výsledky testování by měly být naší škole zaslány po ukončení výzkumu.

Mgr.Cibulková, Mgr. Dvořáková