Vánoční besídka školního parlamentu

Pondělní předvánoční večer jsme se pokusili prostranství před naší školou obohatit o kulturní zážitek. Zástupci školního parlamentu si připravili „vánoční besídku“, kterou pojali jako vánoční příběh prokládaný koledami. Ty zapadaly do příběhu o narození Ježíše Krista. Hlavním nepřítelem nám bylo velmi chladné počasí, proti kterému jsme se bránili vlastnoručně připraveným teplým čajem. Ten jsme nabízeli i příchozím. Dík patří všem divákům, velký dík pak těm, kteří se k nám svým zpěvem přidali. Náš záměr o společný zpěv podpořený rozdáním textů koled mezi diváky se tedy setkal s úspěchem. Potěšilo nás, že se na nás přišli podívat i někteří učitelé a pan ředitel.
Děkuji zúčastněným členům školního parlamentu, kteří se na akci podíleli. Jmenovitě: Marušce, Jasmíně, Samovi, Báře, Natce, Adrianě, Dušanovi, Tondovi, Jirkovi, Marcele, Denise a Lucce.

Mgr. Zdeněk Koráb