Vítěz o nejlepší reklamní tašku Nové Mosilany

Žáci 8. a především 9. tříd stojí před otázkou volby povolání, kam na střední školu, čím jednou budu. Snažíme se jim jejich rozhodování usnadnit návštěvami nejen středních škol, ale i zaměstnavatelů. Na konci 8. ročníku mají naši žáci možnost seznámit se s provozem textilního kombinátu Nová Mosilana, který se nachází v blízkosti naší školy. Propagátoři učebního oboru „výrobce textilií“, představí žákům možnosti studia, provedou je provozem výrobního závodu a v závěru prohlídky je čeká workshop, při kterém navrhují reklamní tašku pro Novou Mosilanu. Do soutěže se každoročně zapojí řada brněnských i mimobrněnských škol. Na konci loňského roku se do soutěže zapojili i naši osmáci, letos již deváťáci. V obrovské konkurenci návrhů se s originálním zpracování tašky podařilo zaujmout porotu Jiřímu Vítkovi z 9. B. V průběhu tohoto týdne se v Nové Mosilaně na Charbulove zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen.

Blahopřejeme!!!

Mgr. Ivana Šlosarová

Soubory: