Vybíjená – obvodní kolo (1. místo)

Na začátku dubna se výběr dvanácti žáků ze čtvrtých a pátých tříd zúčastnil obvodního kola turnaje ve vybíjené na základní škole Holzova. Spolu s námi bylo na akci dalších pět družstev.
Družstvo našich žáků se dostalo až do finále, kde porazilo děti ze základní školy Řehořova a zajistilo si tak postup do okresního kola.
Držte nám prosím palce…

Mgr. Lucie Dvořáková