Žáci 5.A uspěli ve skupinové práci

Od začátku školního roku mají páťáci zpestřenou výuku soutěžemi ve skupinách.
Jednou z nich byla účast ve výtvarné a literární soutěži pořádané knihovnou Jiřího Mahena, „ Můj kraj, moje město za 100 let.“ Skupina „Skvrnolab“ ( Michal Šperka, Eliška Doláková, Lucie Jurásková, Petr Haška a Monika Leix) získala 1. místo.
Kromě diplomu děti obdržely volnou vstupenku do Vida centra.
Gratulujeme…

Mgr. Lucie Dvořáková