Žáci 9. tříd a jejich volba povolání

V listopadu měli žáci 9. tříd hned několik příležitostí, které jim mohly pomoci při výběru střední školy. 7. listopadu se konal ve škole miniveletrh středních škol, kde měli žáci 8. a především 9. tříd i jejich rodiče příležitost blíže se seznámit s nabídkou prezentujících se středních škol. O týden později, 16. listopadu, se deváťáci účastnili oborového dne na SŠTE Olomoucká. Kluky zajímaly především elektrotechnické obory a obor informačních technologií, holky zjišťovaly informace o oboru ekonomika a podnikání. A do třetice jsme koncem listopadu navštívili ISŠ Purkyňova, jejichž nabídka oborů je opravdu široká. A opět se našla řada zájemců o studium na této škole. Věřím, že si z bohaté nabídky akcí odnesli cenné informace, které jim pomohou se správně rozhodnout.

Mgr. Ivana Šlosarová