Zahájena činnost klubůOd září se žáci vrátili nejen do školních lavic, ale dostali možnost přihlásit se i do nových klubů. A tak se na naší škole začaly setkávat děti podle věku ve čtyřech čtenářských klubech a ve třech klubech zábavné logiky a deskových her. Posláním čtenářských klubů je ukázat dětem, radost ze čtení a příjemného času stráveného nad knížkou a podpořit je při budování pevných čtenářských návyků. Chceme jim čas nad knihou představit jako dobrodružství, zábavu i nenásilné poučení. V bezpečném prostředí klubu, kde nikdo neznámkuje jejich výkon, dostávají kluci a holky možnost si knížky nejen prohlížet a polehoučku číst, ale i podnikat různé jiné aktivity – navštěvovat knihovny, výstavy, vyrábět si některé předměty související s četbou, hrát hry apod.

Aktivity klubů zábavné logiky a deskových her vedou k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Řešíme hlavolamy, hrajeme hry, společně i samostatně přemýšlíme a nacházíme řešení u zajímavých úloh.

Oba kluby mají formu volnočasové aktivity a probíhají v rámci projektu „Kroky k podpoře“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Mgr. Simona Marenčáková, Mgr. Vincenc Směták