Zápis dětí do 1. tříd - seznam přijatých žáků

Seznam identifikátorů přijatých žáků

Zápis dětí do 1. tříd proběhne na naší škole ve dnech:

  • pátek 5. dubna 2019 – 13.00 – 18.00
  • sobota 6. dubna 2019 – 9.00 – 12.00

    S sebou vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, cizinci doklad o pobytu v České republice.

    Žádost o přijetí si můžete předem vyplnit na stránkách www.zapisdozs.brno.cz a přinést vytištěnou k zápisu.

Pro děti jsme stejně jako loni, připravili v březnu a dubnu čtyři hodinové bloky, kde se děti seznámí se svými učitelkami, prostředím školy a způsobem výuky, která je čeká.

Setkání proběhnou v těchto dnech:
12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4. 2019 vždy od 15.30 do 16.30, přezůvky s sebou.

Den otevřených dveří: 3. dubna 2019
Pokud máte zájem vidět vše zblízka, přijďte se podívat kdykoliv v době od 9.00 do 18.00 hod.

Soubory: