Zápis dětí do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd proběhne na naší škole ve dnech:

  • pátek 6. dubna 2018 – 13.00 – 18.00
  • sobota 7. dubna 2018 – 9.00 – 12.00

    S sebou vezměte rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, cizinci doklad o pobytu v České republice.

    Žádost o přijetí si můžete předem vyplnit na stránkách www.zapisdozs.brno.cz a přinést vytištěnou k zápisu.

Pro děti jsme stejně jako loni, připravili v dubnu čtyři hodinové bloky, kde se děti seznámí se svými učitelkami, prostředím školy a způsobem výuky, která je čeká.

Setkání proběhnou v těchto dnech:
3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4. 2018 vždy od 15.30 do 16.30, přezůvky s sebou.

Den otevřených dveří: 4. dubna 2018
Pokud máte zájem vidět vše zblízka, přijďte se podívat kdykoliv v době od 9.00 do 18.00 hod.

Soubory: