Zeměpisné praktikum

Dne 13. 11. 2018 se 7. třída naší školy vydala v rámci předmětu Zeměpisné praktikum na procházku po Černovicích. Žáci dostali do dvojic pracovní listy s úkoly a s mapkou, na které byly vyobrazeny Černovice v roce 1925. Jejich úkolem bylo podívat se na část města, ve které většina z nich žije pohledem této doby a také zhodnocení výhod a nevýhod takového rozvoje. Kromě obohacení ducha byl, doufám, příjemným zpestřením i pobyt na čerstvém listopadovém vzduchu.

Milena Jeřábková.