Platby stravného na září

Vzniklé přeplatky za obědy placené přes účet, budou zaslány na konci školního roku (v průběhu července) rodičům zpět na účet.

Nezapomeňte, že první platbu na školní rok 2023/2024 na měsíc září zasíláte na účet kuchyně již v době do 31.08.2023 ať si můžete přihlásit obědy.

Vyřízení obědů a přihlášek na stravování pro 1. třídy a nové žáky je možné na ZŠ Kneslova v tyto dny:

28.08. – 31.08. a 01.09. od 8.00 do 12.00

Při platbě v hotovosti si připravte potřebný obnos – nemůžeme vracet drobné.

Děkujeme