Zobrazit menu

Provoz školní družiny

Informace o školní družině

1. Oddělení školní družiny

Oddělení Vychovatelka Třídy
I. Marcela BRYNZOVÁ 2. A, 1/2 4. A
II. Marie MELICHÁRKOVÁ 1. tř., 1/2 4. A
III. Vladimíra KYSELOVÁ 2. B., 4. B
IV. Ing. Lenka Malčíková 3. tř.

2. Časový rozvrh provozu ŠD

  Ranní družina Odpolední družina Oddělení I.-III.
Pondělí 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Úterý 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Středa 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Čtvrtek 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Pátek 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30

Školné ŠD – úplata na částečnou úhradu neinvestičních nákladů a provozu ŠD
Úplata je stanovena podle vyhlášky o zájmovém vzdělávání ze dne 09.02.2005, Sb. zák.č. 74/2005 §14.
Příspěvek na jedno dítě umístěné ve školní družině činí 100 Kč na jeden měsíc a na základě dohody s vedením ZŠ uhradí rodiče:

  • 400 Kč za období září – prosinec příslušného školního roku do 15.09.
  • 600 Kč za období leden – červen příslušného školního roku do 15.01.

Plán akcí ŠD na školní rok 2017/2018

Soubory: