Zobrazit menu

Provoz školní družiny

Informace o školní družině

Důležité informace k zápisu a zahájení provozu školní družiny

Zápis ŠD při ZŠ Kneslova pro školní rok 2021/22 ukončen.
I. odd. II.A, IV. A, 1/2 IV.B volná kapacita
II. odd. I. tř., 1/2 IV.B volná kapacita
III. odd. II. B, III. B volná kapacita
IV. odd. III. A.,V. tř. volná kapacita

Případní další zájemci mohou být přijati po dohodě s vedoucí vychovatelkou. Zápisní lístek ŠD

Organizace školního roku 2020/21 ve ŠD

1. Oddělení školní družiny

Oddělení Vychovatelka Třídy
I. Marcela BRYNZOVÁ II. A, IV. A+ ½ IV. B
II. Marie MELICHÁRKOVÁ I. tř.+ ½ IV. B
III. Vladimíra KYSELOVÁ II. B+ III. B
IV. Ing. Lenka MALČÍKOVÁ III. A+ V. tř.

2. Časový rozvrh provozu ŠD

  Ranní družina Odpolední družina Oddělení I.-IV.
Pondělí 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Úterý 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Středa 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Čtvrtek 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Pátek 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Vyzvedávání a odchody dětí jsou možné v těchto časech
po obědě, dále ve
13.00 hod
14.00 hod
15.00 hod
15.30 hod
16.00 hod
16.30 hod
Prosíme o dodržování uvedených časů.
  • Do ranní družiny je příchod účastníků ŠD do 7.30.
  • Z organizačních důvodů je vhodné vyzvedávat si účastníky ŠD do 14.00 a poté až po 15.00 (14.00 – 15.00 pobyt na školním hřišti).

    Školné ŠD – úplata na částečnou úhradu neinvestičních nákladů a provozu ŠD

  • Úplata je stanovena podle vyhlášky o zájmovém vzdělávání ze dne 09.02.2005, Sb. zák.č. 74/2005 §14.
  • Příspěvek na jedno dítě umístěné ve školní družině činí 200 Kč na jeden měsíc a na základě dohody s vedením ZŠ uhradí rodiče:
  • 800 Kč za období září – prosinec příslušného školního roku do 15.09.
  • 1200 Kč za období leden – červen příslušného školního roku do 15.01.
  • Účastník ŠD, který navštěvuje pouze ranní ŠD, platí polovinu dané částky t.j. 100,–Kč měsíčně.

Plán akcí ŠD na školní rok 2021/2022

Celoroční projekt ŠD „VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH“ – prezentace významu zdravého životního stylu a návratu k původním sportovním a pohybovým aktivitám, které byly zanedbávány v důsledku protiepidemických nařízení. Prezentace olympijské myšlenky o jednotě, přátelství, fair play, spolupráci, humanitě, mezinárodních vztazích. Téma zimních olympijských her. Dialog o potřebě pohybu a sportování s ohledem na rostoucí počet dětí s obezitou, na čas strávený ve virtuálním světě, na sociálních sítích oproti času strávenému venku, s přáteli, při sportu. Probírání témat jako jsou zdravotní rizika při nadváze, zdravý jídelníček, vyvážená strava, dostatek tekutin.
Využití hracího altánu a herních prvků na zrekonstruovaném školním hřišti.

Podzim
Tematické okruhy:

Začátek školního roku (orientace ve škole, okolí školy, bezpečnost dětí)
Seznámení dětí s dodržováním Vnitřního řádu ŠD a provozem a řádem na školním hřišti
osvojení zvýšených hygienických návyků, používání desinfekčních gelů, dodržování zásad správného stolování, chování, sebeobslužná činnost ve školní jídelně, vzájemná pomoc, ohleduplnost
Pravidla ŠD, očekávání dětí a rodičů od ŠD, seznámení s Vnitřním řádem ŠD
Rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence (hry a aktivity na spolupráci, koordinaci, tvorba projektů ve skupině)
Podpora pozitivního přístupu k přírodě a tradicím (procházky v přírodě, využití školní zahrady, tvorba z přírodních materiálů, hry v přírodě)
Rozvoj a podpora pracovních kompetencí (umět pracovat podle návodu, vážit si práce své i ostatních)

Září: MĚSÍC NOVÝCH VYHLÍDEK

1.9. Mezinárodní den míru
7.9. Den otevřených dveří památek
8.9. Mezinárodní den gramotnosti
9.9. Světový den první pomoci
13.9. Mezinárodní den čokolády, Den pozitivního myšlení
20.9. Den malování mandal
22.9. Evropský den bez aut
24.9. Světový den srdce, Mezinárodní den neslyšících
28.9. Den české státnosti

– celoroční využití významných dnů v zájmové činnosti v ŠD
- přivítání nových žáků do ŠD
- seznámení účastníků ŠD s Vnitřním řádem ŠD a bezpečnostními pokyny
- teambuilding s pohybovými aktivitami
- výstava výrobků z přírodnin
- zahájení zájmových kroužků ŠD
- zahájení fotbalových tréninků a pokračování projektu „Miř na správnou branku“
- seznámení s celoročním projektem

Říjen: MĚSÍC SE ZVÍŘATY

1.10. Mezinárodní den hudby, lékařů, seniorů, cyklistů a vegetariánů
4.10. Světový den zvířat
5.10. Světový den učitelů
14.10. Světový den chleba
16.10. Světový den výživy
20.10. Světový den stromů
28.10. Den vzniku samostatného Československa
- soutěž „Družinový zpěváček“
- pasování prvňáčků v Městské knihovně Jiřího Mahena
- fotbalové zápasy se ŠD z obvodu Brno-jih
- výtvarná soutěž na téma „Můj zvířecí kamarád“
- návštěva hasičů HZS Brno-Výstaviště

Listopad: MĚSÍC VZPOMÍNEK

2.11. Památka zesnulých
10.11. Světový den vědy pro mír a rozvoj
11.11. Den válečných veteránů
13.11. Mezinárodní den nevidomých
16.11. Mezinárodní den tolerance
17.11. Mezinárodní den studentstva
19.11. Světový den prevence týrání a zneužívání dětí
- opičí dráha – soutěž ŠD v obratnosti (ŠD v obvodu Brno-jih)
- výstavka strašidýlek z dýní
- beseda se vzpomínkami na blízké, kteří nám zemřeli
- odpoledne „Se zavázanýma očima“ – pomoc nevidomým, hra ve dvojicích

Zima:
Tematické okruhy:

Tradice a zvyky (adventní čas, Mikuláš, Vánoce, Tři králové, masopust)
Estetika (Tvorba dárků, přání, vánoční výzdoba, vánoční jarmark)
Rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence (na základě literární předlohy hraní rolí, dramatizace, tvorba vlastního leporela, časopisu)
zimní sporty, pobyt venku, hry se sněhem
historie a současnost (rozdíl ve vnímání tradic v minulosti a současnosti)

Prosinec: MĚSÍC VÁNOČNÍHO POSELSTVÍ

3.12. Světový den zdravotně postižených
10.12. Den lidských práv, udílení Nobelových cen
11.12. Mezinárodní den hor
20.12. Mezinárodní den lidské solidarity
- 16. ročník soutěže „O nejdobřejší dobrotu“
- Výroba dárků, vánočních přání a výzdoby
- Týdenní hra „Probouzení hvězdiček“
- Zapojení se do celorepublikového projektu „Ježíškova vnoučata“
- mikulášský bál
- Čertovské zpívání
- výtvarná soutěž na téma „Pomoc druhým“
- vánoční nadělování, vánoční besídka, zpěv vánočních koled, advent – těšíme se na Vánoce

Leden: MĚSÍC VE ZNAMENÍ MÍRU NA ZEMI

1.1. Světový den míru
6.1. Tři králové
16.1. Den památky Jana Palacha
27.1. Den památky obětí holocaustu
- turnaj ve vybíjené
- přátelské setkání s dětmi z jiné školní družiny
- vědomostní kvíz k celoročnímu projektu
- sportovní kvíz – zimní sporty – příprava na Zimní olympijské hry
- kouzelnické představení
- dětský biatlon na školním hřišti

Únor: MĚSÍC S ČESKÝM JAZYKEM

2.2. Světový den mokřadů
7.2. – Jan Skácel – 100 let od narození
11.2. Světový den nemocných
14.2. Svátek zamilovaných
20.2. Den domácích mazlíčků
21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka
4. – 20. 2. XXIV. Zimní olympijské hry v Pekingu
- švihadlová soutěž na ZŠ Jihomoravské náměstí
- masopustní karneval, soutěž masek
- vědomostní kvíz s českým jazykem
- fandíme českým sportovcům – výstavka
- sáňkování, hry na sněhu
- pomoc zvířátkům při zimním pobytu v přírodě – přikrmování
- Sv. Valentýn – výroba přáníček

Jaro:
Tematické okruhy:

tradice a zvyky (Velikonoce, vynášení Moreny, pálení čarodějnic)
rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence (tvorba, hry, časopisy, návštěva knihovny)
pobyty venku (pozorování změn v přírodě, péče o květiny, úklid zahrady)
estetika (výroba velikonočních dekorací a kraslic)

Březen: MĚSÍC RODINY

8.3. Mezinárodní den žen
15.3. Den rodiny
21.3. Světový den lesů
22.3. Světový den vody
23.3. Světový den meteorologie
- zahájení jarní fotbalové soutěže
- čtenářské odpoledne, četba z oblíbené knihy
- výtvarná soutěž „Moje rodina“
- akce „Čtení dětem“
- školní kolo Superstar ŠD
- soutěž ŠD v deskových hrách

Duben: MĚSÍC OSLAVY NOVÉHO ŽIVOTA NA ZEMI

1.4. Mezinárodní den ptáků
17.4. Velikonoční pondělí
7.4. Světový den zdraví
18.4. Mezinárodní den ochrany památek
22.4. Den Země
29.4. Mezinárodní den tance
- obvodní kolo Olympiáda Brno-jih
- „Těšíme se na Velikonoce“ – výstavka výrobků
- Taneční soutěž ŠD
- návštěva Městské policie Brno-Černovice, beseda s tématem „Bezpečně do školy“
- fotbalové zápasy
- pálení čarodějnic

Květen: MĚSÍC LÁSKY

3.5. Den Slunce
18.5. Mezinárodní den muzeí
21.5. Mezinárodní den kulturní rozmanitosti
24.5. Evropský den národních parků
25.5. Mezinárodní den ztracených dětí
1. neděle v květnu – Mezinárodní den ptačího zpěvu
2. neděle v květnu – Den matek
- návštěva dopravního hřiště
- závody na koloběžkách
- školy v přírodě
- malování na chodník – téma: Maminka
- vyrábíme pro maminky ke Dni matek

Léto:
Tematické okruhy:

bezpečnost ve škole i mimo ni
cestování
rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence (cizí země, národnosti, zvyky, tolerance proti rasismu)
tradice a zvyky (Den dětí)
estetika (malování pohlednic, tvorba upomínkových předmětů)
literatura (povídání o dalekých zemích, čtení příběhů)
sport a příroda (výlety, školy v přírodě, hry a aktivity venku)

Červen: MĚSÍC DĚTÍ

1.6. Mezinárodní den dětí
5.6. Světový den životního prostředí
8.6. Světový den oceánů
26.6. Mezinárodní den protidrogové závislosti
- atletická soutěž ŠD
- školy v přírodě
- výtvarná soutěž „Prázdniny“
- 1. pomoc při úrazu, celodružinová soutěž o zdravovědě, integrované složky – poučení
- závěrečný fotbalový turnaj, ukončení jarní fotbalové sezóny
- vyhodnocení celoročního projektu