Zobrazit menu

Provoz školní družiny

Informace o školní družině

Důležité informace k zápisu a zahájení provozu školní družiny

Zápis ŠD při ZŠ Kneslova pro školní rok 2020/21 ukončen.
I.odd. I.A,III.A naplněno
II.odd. I.B,II.B naplněno
III.odd. II.A,III.B naplněno
IV.odd. IV.tř.,V A B volná kapacita.

Případní další zájemci mohou být přijati až po dohodě s vedením školy (vzhledem k požadavku MZd a KHS na homogenní neměnné skupiny), a to pouze do oddělení s volnou kapacitou. Zápisní lístek ŠD

Organizace školního roku 2020/21 ve ŠD

1. Oddělení školní družiny

Oddělení Vychovatelka Třídy
I. Marcela BRYNZOVÁ I. A + III. A
II. Marie MELICHÁRKOVÁ I. B + II. B
III. Vladimíra KYSELOVÁ II.A + III. B
IV. Ing. Lenka MALČÍKOVÁ IV. tř. + V. AB

2. Časový rozvrh provozu ŠD

  Ranní družina Odpolední družina Oddělení I.-III.
Pondělí 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Úterý 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Středa 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Čtvrtek 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Pátek 6.00 – 8.00 11.30 – 16.30
Vyzvedávání a odchody dětí jsou možné v těchto časech
po obědě, dále ve
13.00 hod
14.00 hod
15.00 hod
15.30 hod
16.00 hod
16.30 hod
Prosíme o dodržování uvedených časů.
 • Do ranní družiny je příchod účastníků ŠD do 7.30.
 • Z organizačních důvodů je vhodné vyzvedávat si účastníky ŠD do 14.00 a poté až po 15.00 (14.00 – 15.00 pobyt na školním hřišti).

  Školné ŠD – úplata na částečnou úhradu neinvestičních nákladů a provozu ŠD

 • Úplata je stanovena podle vyhlášky o zájmovém vzdělávání ze dne 09.02.2005, Sb. zák.č. 74/2005 §14.
 • Příspěvek na jedno dítě umístěné ve školní družině činí 200 Kč na jeden měsíc a na základě dohody s vedením ZŠ uhradí rodiče:
 • 800 Kč za období září – prosinec příslušného školního roku do 15.09.
 • 1200 Kč za období leden – červen příslušného školního roku do 15.01.

Plán akcí ŠD na školní rok 2020/21

PŘIPRAVUJEME:

Září – MĚSÍC VYHLÍDEK NA ZEMI

 • celoroční využití tématu s odkazem na vesmír
 • seznámení rodičů a účastníků ŠD s Vnitřním řádem ŠD a bezpečnostními pokyny a hygienickými opatřeními vzhledem k umístění ŠD do náhradních prostor ZŠ
 • výstava výrobků z přírodnin, využití přírodních materiálů k vytvoření zeměkoule
 • zahájení zájmových kroužků ŠD
 • zahájení fotbalových tréninků a pokračování projektu „Miř na správnou branku“ a „Sportovci do škol“
 • Zahájení nového projektu „Kroužky“
 • skupinová nebo individuální tvorba staveb z přírodních materiálů nebo recyklovaných materiálů podle fantazie dětí
 • pohybové aktivity na stmelení kolektivu
 • seznámení s celoročním projektem

Říjen – MĚSÍC KAMARÁDSTVÍ NA ZEMI

 • zábavné vědomostní odpoledne – vesmír kolem nás
 • pasování prvňáčků v Městské knihovně Jiřího Mahena
 • fotbalové zápasy se ŠD z obvodu Brno-jih
 • výtvarná soutěž na téma PLANETY A JEJICH POŘADÍ VE SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ
 • návštěva hasičů HZS Brno-Výstaviště

Listopad – MĚSÍC SVĚTLA A VZPOMÍNEK Z NEBE

 • opičí dráha – soutěž ŠD v obratnosti (ŠD v obvodu Brno-jih)
 • pohybové odpoledne – hry se zavázanýma očima
 • výstavka strašidýlek z dýní, výroba svícnů a lampionů
 • beseda se známým sportovcem
 • výtvarná soutěž – Modrá planeta
 • připomenutí Památky zesnulých

Prosinec – MĚSÍC DOBRÝCH SKUTKŮ NA ZEMI

 • 16. ročník soutěže „O nejdobřejší dobrotu“
 • výroba dárků, přání a vánoční výzdoby
 • týdenní hra Probouzení hvězdiček
 • mikulášský bál
 • Čertovské zpívání
 • výtvarná soutěž na téma „Anděl na nebi v mnoha podobách – můj kamarád“
 • vánoční nadělování, vánoční besídka, zpěv vánočních koled, advent – těšíme se na Vánoce
 • vánoční turnaj v malé kopané – 5. ročník

Leden– MĚSÍC DOBY LEDOVÉ NA ZEMI

 • turnaj ve vybíjené
 • přátelské setkání s dětmi z jiné školní družiny
 • vědomostní kvíz k celoročnímu projektu „VESMÍR KOLEM NÁS“
 • soutěž v deskových hrách
 • výtvarná soutěž Ledové království
 • kouzelnické představení

Únor – MĚSÍC ZEMSKÉHO TVOŘENÍ

 • švihadlová soutěž na ZŠ Jihomoravské náměstí
 • masopustní karneval, soutěž masek
 • hrajeme divadlo – pohádka Vesmírníčci
 • hry na sněhu, stavíme ze sněhu
 • sáňkování
 • pomoc zvířátkům – přikrmování při zimním pobytu v přírodě
 • Valentýn – výroba přáníček

Březen – MĚSÍC VESMÍRNÉ ČETBY

 • čtenářské odpoledne (četba z oblíbené knihy)
 • návštěva Knihovny Jiřího Mahena
 • tvorba leporela, knihy, časopisu, komiksu, čtení příběhů
 • zahájení jarní fotbalové soutěže
 • březen – měsíc knihy – autor – Miloš Macourek: Mach a Šebestová na Planetě Ťap Ťap
 • školní kolo Superstar ŠD
 • soutěž ŠD v recitaci

Duben – MĚSÍC OSLAVY ŽIVOTA NA ZEMI

 • obvodní kolo Olympiáda Brno-jih
 • Den Země – Chceme mít čistou Zemi
 • velikonoční tvoření, tradice
 • návštěva Městské policie Brno-Černovice, beseda s tématem „Prevence patologických jevů“
 • fotbalové zápasy
 • pálení čarodějnic
 • sportovní soutěž Točení na planetách

Květen – MĚSÍC SLUNCE A VODY NA ZEMI

 • návštěva dopravního hřiště
 • závody na koloběžkách
 • školy v přírodě
 • malování na chodník – téma: Voda v přírodě na naší planetě
 • vyrábíme pro maminky – Den matek
 • Sluneční den – zahradní slavnost – hrátky s vodou

Červen – ZEMĚ MÁ RÁDA DĚTI A DĚTI MAJÍ RÁDY ZEMI

 • atletická soutěž ŠD
 • školy v přírodě
 • závěrečný fotbalový turnaj, ukončení jarní fotbalové sezóny
 • první pomoc při úrazu, celodružinová soutěž o zdravovědě, integrované složky – poučení
 • světová mapa – Voda ve světě
 • návštěva HZS Brno-Výstaviště
 • vyhodnocení celoročního projektu
 • Den Dětí – téma: Udržitelnost