ŠKOLA V POHYBU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, KNESLOVA 28
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DŮLEŽITÉ INFO

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Повідомлення про запис до 1 курс початкової школи на навчальний рік 2023/2024

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2023/2024

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Platby stravného od 1. 1. 2023 - pozor změna

Vážení rodiče, i když jsme toto rozhodnutí oddalovali, tak vzhledem k rapidnímu nárůstu vstupních cen veškerých potravin jsme nuceni po delší době přistoupit k navýšení ceny oběda

AKTUALITY

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

28. 03. 2023

Milé děti, vážení rodiče, noc s Andersenem je populární akce knihoven, která se pořádá na podporu dětského čtenářství a zároveň oslavuje literaturu určenou dětem.

Barevné dny na Kneslovce

Barevné dny na Kneslovce

24. 03. 2023

V týdnu, kdy jaro vyhrává nad zimou, jsme na naší škole uspořádali pod patronací parlamentu školy barevné dny.

Soutěž ve sběru použitých baterií 2023

Soutěž ve sběru použitých baterií 2023

24. 03. 2023

Velmi nás potěšilo, že se do akce zapojily všechny třídy školy a společně jsme sesbírali 29 553 kusů baterií.