Zobrazit menu

Organizace šk. roku

Organizace školního roku 2021/2022

 
Začátek šk. roku 2021/2022 ve středu 1. září 2021
Podzimní prázdniny ve středu 27. října a v pátek 29. října 2021
Vánoční prázdniny začnou ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022
  vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022
Pololetní prázdniny v pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny od pondělí 7. března do neděle 13. března 2022
Velikonoční prázdniny ve čtvrtek 14. dubna 2022
Období šk. vyučování ve 2. pol. bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022
Hlavní prázdniny od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022
Školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022
Třídní schůzky – hovorové hodiny 16.30 – 18.30
Forma a organizace schůzek bude upřesněna dle aktuální situace.  
Září – pouze dle aktuální potřeby TU  
Středa 10. 11. 2021
Středa 12. 1. 2022
Středa 20. 4. 2022
Středa 15. 6. 2022

Organizace školního roku 2022/2023

 
Začátek šk. roku 2022/2023 ve čtvrtek 1. září 2022
Podzimní prázdniny ve středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční prázdniny začnou v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023
  vyučování začne v úterý 3. ledna 2023
Pololetní prázdniny v pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny od pondělí 13. března do neděle 19. března 2023
Velikonoční prázdniny ve čtvrtek 6. dubna 2023
Období šk. vyučování ve 2. pol. bude ukončeno v pátek 30. června 2023
Hlavní prázdniny od 1. července do 3. září 2023
Školní rok 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023
Třídní schůzky – hovorové hodiny 16.30 – 18.30
Forma a organizace schůzek bude upřesněna dle aktuální situace.  
Září – pouze dle aktuální potřeby TU  
Středa  
Středa  
Středa  
Středa  

Termíny jarních prázdnin v dalších letech

13. 03. – 19. 03.2023
05. 02. – 11. 02.2024
10. 02. – 16. 02.2025
16. 02. – 22. 02.2026
22. 02. – 28. 02. 2027