Zobrazit menu

Projekty

  • „Kroky k podpoře“ více
  • „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v městě Brně“ více
  • "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (MAP)“ více
  • „Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu“ více
  • „Fotoškola“ více
  • „Recyklohraní“ více
  • „EU peníze základním školám“ více
  • „Jsme lidé jedné Země“ spolufinancován ESF a MŠMT více
  • „Moje volba – moje budoucnost“ spolufinancován ESF (ukončen) více