Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola, Brno, Kneslova 28, p. o. se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26.10. 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.zskneslova.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky se v maximální míře snaží naplnit pravidla přístupného webu v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Při jejich tvorbě byly respektovány normy a specifikace, které zajišťují kompatibilitu s běžně využívanými webovými prohlížeči. Struktura informací i ovládacích prvků by neměla obsahovat překážky, které znesnadňují prohlížení tohoto webu handicapovaným uživatelům.

Pokud by i přesto nastala situace, že některá z měřítek přístupnosti nejsou naplněna, pokusíme se ji neprodleně napravit. V tom případě nás, prosím, informujte prostřednictvím kontaktních informací umístěných v dolní části této strany.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12. 9. 2019.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu a veškeré informace poskytne webmaster Mgr. Vincenc Směták, smetak.vincenc@zskneslova.cz nebo na adrese ZŠ Kneslova 28, 618 00 Brno.

Postupy pro prosazování práva

Zřizovatelem organizace, na kterého se můžete obrátit je Statutární město Brno, městská část Brno – Černovice se sídlem Bolzanova 1, 618 00 Brno.