Zobrazit menu

Informace o škole

Povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle ustanovení § 5 informačního zá­kona

Informace o povinném subjektu, které musí být zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup uvádí ustanovení § 5 odst. 1 a 2 informačního zákona. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Informace musí být zveřejněny přímo, nikoli prostřednictvím hypertextového odkazu. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech informační zákon, popřípadě vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory: