Zobrazit menu

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program byl vytvořen v souladu s RVP pro základní vzdělávání. Byl projednán se všemi pracovníky školy a byl schválen školskou radou. V letošním školním roce probíhá výuka, vzdělávání a hodnocení žáků všech ročníků ZŠ Kneslova 28 podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ŠKOLA V POHYBU“, verze 09 vydaného 27. 8. 2020.

Soubory: