XXII. ročník atletické olympiádyXXII. ročník atletické olympiády základních škol v Brně – Černovicích: den plný skvělých výkonů a radosti z pohybu

První letní den tohoto roku úspěšně proběhl již XXII. ročník atletické olympiády základních škol v brněnských Černovicích. Na našem školním hřišti se shromáždili žáci, bývalí žáci, učitelé, rodiče a fanoušci obou škol, aby sledovali soutěžení mladých atletů. Po celý den byly k vidění skvělé sportovní výkony, do kterých dali závodníci své maximum. Pohár za celkové vítězství chlapců zůstal, stejně jako v předchozích letech, na ZŠ Kneslova. Naopak pohár pro dívky putoval již tradičně na ZŠ Řehořova. Úspěch této akce by nebyl možný bez velkého úsilí všech zapojených. Rádi bychom poděkovali ÚMČ Černovice za finanční podporu, paní místostarostce Ing. Mirce Wildmannové, PhD., MBA za její přítomnost a předávání cen, všem rozhodčím za spravedlivý průběh soutěží, a všem fanouškům za nadšení, podporu a vytvoření jedinečné atmosféry. Největší dík však patří samotným sportovcům, kteří nám předvedli úžasnou podívanou.
Proběhlá akce je důkazem toho, že sport spojuje a přináší radost nejen závodníkům, ale i divákům. Již nyní se těšíme na další ročník, kde opět uvidíme mladé talenty v akci.

Hana Gasparicsová

Soubory: