Zobrazit menu

EU peníze základním školámŠkola se zapojila do projektu

„EU PENÍZE ŠKOLÁM“

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název projektu: Kroky k inovaci (Steps to innovation)

Prioritní osa programu: 1 – Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Rozpočet projektu celkem: 1 502 853,00 Kč

Zahájení projektu: 1. 5. 2012

Hlavním cílem projektu je inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.
Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pro tyto předměty:

  • informatika, matematika, přírodopis, chemie, český jazyk a literatura, dějepis, německý jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, občanská výchova, fyzika,

Dále zajistí jejich pilotáž, ověření a jejich sdílení.
V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce.

Projektový manažer Mgr. Vincenc Směták

  • Sady digitálních učebních materiálů DUM více