Zobrazit menu

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ II

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je v souladu s výzvou OP VVV aktualizovat a rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) ve městě Brně, který byl vytvořen v již ukončeném projektu města Brna.

Soubory: