Zobrazit menu

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách v městě Brně

Projekt Statutárního města Brna v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

  • Cílem projektu je plošná podpora základního vzdělávání ve městě Brně. Součástí projektových aktivit je podpora doučování na základních školách po dobu realizace projektu, podpora kariérového poradenství s cílem smysluplné volby povolání, pomoc školním poradenským pracovištím nebo podpora práce s rodiči na školách s vysokým počtem znevýhodněných žá­ků.
  • Důležitou součástí projektu je i metodická podpora zapojených škol z úrovně OŠMT MMB při realizaci společného vzdělávání, kdy budou na školách působit koordinátoři inkluze. Školy z projektu také získají finanční prostředky na pomůcky pro práci ve vyučování.

    Trvání projektu: 1. 8. 2017 – konec roku 2020

Odkaz:

https://www.brno.cz/…-meste-brne/#…

Soubory: