Zobrazit menu

Preventivní program školy

Preventivní program školy pro školní rok 2023/2024

Základní charakteristika školy

Typickým znakem naší školy je rodinná atmosféra, a ta i nadále přetrvává. Třídní kolektivy nebývaly zpravidla početné, což se částečně změnilo příchodem ukrajinských žáků (škola přijala cca 50 dětí). V důsledku této skutečnosti jsme nezaznamenali jsme žádné příznaky ostrakizovaní těchto dětí. Naopak začlenili se do kolektivů převážně velmi dobře, což zkonstatovala i Česká školní inspekce, která naši školu navštívila.
Je zde tedy předpoklad, že klidná situace v oblasti vztahů mezi našimi stálými a nově příchozími žáky bude pokračovat. Nicméně pozornost v této oblasti se stane jednou z našich priorit. Dosud jsme případné rizikové projevy chování zvládali odhalovat v samém počátku. Děje se tak mimo jiné i díky důvěře, která panuje mezi žáky a učiteli, takže pokud se problém vyskytne, v krátkém čase se o něm dozvídáme a řešíme jej.