Zobrazit menu

Preventivní program školy

Preventivní program školy pro školní rok 2022/2023

Základní charakteristika školy

Typickým znakem naší školy je rodinná atmosféra, třídní kolektivy nebývaly zpravidla početné, což se změnilo koncem loňského školního příchodem ukrajinských žáků a jejich počty narostly i v letošním roce (škola přijala cca 50 dětí). Mnozí nastoupili na naši školu již minulý školní rok na jaře. Nezaznamenali jsme v důsledku této skutečnosti žádné příznaky ostrakizovaní těchto dětí. Naopak začlenili se do kolektivů převážně velmi dobře, což zkonstatovala i Česká školní inspekce, která naši školu navštívila za tímto účelem v závěru školního roku. Takže je zde předpoklad, že klidná situace v oblasti vztahů mezi všemi našimi žáky bude pokračovat a pozornost v této oblasti se stane jednou z našich priorit. Dosud jsme případné rizikové projevy chování zvládali odhalovat v samém počátku. Děje se tak mimo jiné i díky důvěře, která panuje mezi žáky a učiteli, takže pokud se problém vyskytne, v krátkém čase se o něm dozvídáme a řešíme jej.