Zobrazit menu

Preventivní program školy

Preventivní program školy pro školní rok 2020/2021

Základní charakteristika školy

V letošním školním roce bude preventivní program školy přizpůsoben mimořádným skutečnostem, které souvisejí s celosvětovou pandemií onemocnění Covid-19 a z toho vyplývajícím preventivním hygienickým opatřením v celé společnosti, která se nemohou vyhnout ani školství. Bude třeba přizpůsobovat aktivity týkající se prevence rizikových projevů chování ve smyslu nutnosti zvažovat obezřetněji akce, při kterých se setkává více žáků. Nicméně besedy, workshopy a přednášky tvoří pouze jednu část oblasti preventivního vzdělávání, ta podstatnější se odehrává v každodenním životě žáků a navozováním příznivého psychosociálního klimatu v celé škole. A na tento aspekt se, zejména v začátku školního roku, kdy se mnozí žáci vrací do školních lavic po dlouhých měsících, budeme zaměřovat.

Typickým znakem naší školy je rodinná atmosféra, třídní kolektivy nebývají zpravidla početné, takže případné rizikové projevy chování zvládáme odhalovat v samém počátku. Děje se tak mimo jiné i díky důvěře, která panuje mezi žáky a učiteli, takže pokud se problém vyskytne, v krátkém čase se o něm dozvídáme.