Zobrazit menu

Přijímací řízení na SŠ

Přihlašování ke vzdělávání

Školní rok 2017/2018

 • Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2018/2019 stanoví školský zákon 561/2004 a vyhláška č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Do prvního kola přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky do 1. března 2018.
 • V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2017.

Přijímací řízení

 • V přijímacím řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělávání s talentovou zkouškou) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

1. termín:

 • 12. dubna 2018 – čtyřleté obory vzdělávání
 • 13. dubna 2018 – obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:

 • 16. dubna 2018 – čtyřleté obory vzdělávání
 • 17. dubna 2018 – obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:

 • 1. termín: 10. května 2018
 • 2. termín: 11. května 2018

  více viz soubory

Užitečné odkazy
www.cermat.cz/…4035397.html
www.msmt.cz
www.scio.cz
www.proskoly.cz
www.infoabsolvent.cz
www.jmskoly.cz

Soubory: