Zobrazit menu

Úvod - výchovné poradenství

Výchovná poradkyně Mgr. Ivana Šlosarová

  • Konzultace mimo konzultační hodiny jsou možné po předchozí domluvě.
  • V případě krizové intervence okamžitě.

Hlavní úkoly:

  • péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami – péče je zaměřena především na děti se speciálními poruchami učení a chování, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti z multikulturního prostředí, nadané děti
  • práce s kolektivem třídy – cílem je pozitivně ovlivnit vztahy mezi dětmi, prohloubit jejich komunikační dovednosti a schopnost spolupráce
  • poskytování individuálních poradenských konzultací dětem, rodičům i učitelům – prospěchové, výchovné či jiné potíže, krizová intervence
  • kariérové poradenství – volba střední školy, informace o přijímacím řízení na SŠ
  • poskytování odborných informací – doporučení či zprostředkování kontaktu na jiná odborná pracoviště .
  • spolupráce s poradenskými a preventivními zařízeními – PPP, SPC, sociální odbor ÚMČ Černovice, Policie ČR, IPS Úřadu práce, Krizové centrum